Hà Nội

Cán bộ, công chức VPCP quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt

(Chinhphu.vn) - VPCP là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ - cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. Do đó, khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

11/01/2022 16:59


Website Văn phòng Chính phủ | Cán bộ, công chức VPCP quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt - Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của VPCP - Ảnh: Nhật Bắc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn cho biết như trên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của VPCP ngày 11/1.

Thay mặt tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tận tình, sâu sát trong suốt thời gian qua của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và các Phó Thủ tướng.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, năm 2021 là một năm mà chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, tính mạng của Nhân dân và mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Chính phủ khóa XV nhận nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều khó khăn, thử thách nhưng đã bắt nhịp, chỉ đạo điều hành đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả.

“Nhìn lại năm 2021, với những kết quả tích cực, có thể nói rằng VPCP - bộ máy giúp việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã cơ bản thích nghi, chủ động trong công việc, nỗ lực cao nhất để đáp ứng tốt nhất, kịp thời và hiệu quả nhất, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, Bộ trưởng Trần Văn Sơn khẳng định.

Bước vào năm 2022 - năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; “phấn đấu năm 2022 là năm chiến thắng dịch bệnh; kinh tế phục hồi và phát triển; xã hội trật tự và kỷ cương; chủ quyền quốc gia được giữ vững; chính trị được ổn định; Nhân dân có cuộc sống bình an và hạnh phúc” (như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 5/1/2022 vừa qua).

Nhiệm vụ của VPCP năm 2022 rất nặng nề, đòi hỏi VPCP phải bám sát chủ đề hành động năm 2022 của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, chủ  động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của VPCP là “Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Đổi mới - Hiệu quả”.

Siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, tuyệt đối tránh lợi ích nhóm

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp. Đặc biệt là tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy và các quy chế hoạt động, trong đó khẩn trương kiện toàn bộ máy, tổ chức hoạt động, nhất là kiện toàn lãnh đạo một số đơn vị, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, ban hành quy chế làm việc của VPCP, bảo đảm thông suốt, liên tục gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm. Nguyên tắc là không đùn đẩy trách nhiệm; thực hiện đúng quy chế, đúng người, đúng việc, không bỏ cấp.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, triển khai Chương trình, Kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng chương trình công tác phải bảo đảm tính bao quát, cần thiết, có sự chuẩn bị kỹ càng. Kiên quyết không đưa vào Chương trình, kế hoạch những nội dung chưa đủ điều kiện, không thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình kịp thời báo cáo tình hình, nguy cơ chậm trễ, không hoàn thành theo tiến độ. Giảm thiểu tối đa xin lùi, xin hoãn.

Song song với đó là siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và trong xử lý các hồ sơ, tờ trình. Tham mưu nghiên cứu, soạn thảo, thẩm tra, trình ban hành các văn bản pháp luật, quy định chính sách… bảo đảm chất lượng, kịp thời. Thực hiện tốt chức năng điều phối chính sách và ý kiến đánh giá độc lập. Phải công tâm, khách quan, hài hòa các quan điểm vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Tuyệt đối tránh lợi ích nhóm và chống tham nhũng chính sách.

Chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan ngay từ giai đoạn dự thảo ban đầu để nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện các chương trình, đề  án, báo cáo, tờ trình phục vụ phát triển KTXH, bảo đảm an ninh, quốc phòng và công tác đối ngoại.

Chủ động hơn nữa theo sát tình hình thực tiễn, các vấn đề nóng, nhạy cảm, trong dư luận xã hội để kịp thời đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp. Chuẩn bị tốt các tài liệu, đề  án, báo cáo tờ trình Trung ương, Quốc hội, bảo đảm ngắn gọn, rõ ý, súc tích.

Trong tiếp nhận, trình báo cáo, tờ trình, tài liệu cần rà soát kỹ về thẩm quyền; trả lại những hồ sơ không thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

“Tham mưu sao cho vừa đúng chủ trương của Đảng, đúng Hiến pháp, luật pháp, có tầm bao quát lớn, có tính khả thi cao, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển”, Bộ trưởng Trần Văn Sơn nhấn mạnh.

Tham mưu cần hướng tới tháo gỡ khó khăn, lắng nghe nhiều chiều

Bên cạnh đó, VPCP tiếp tục tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Tinh thần là phải thực chất, tránh đi vào thành tích, số lượng mà quên hiệu quả cốt lõi bên trong.

Phát huy hiệu quả hơn nữa các kênh thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.

VPCP cũng tiếp tục đẩy mạnh tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành triển khai công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số quốc gia. Chủ động kết nối liên thông, điều phối, tích hợp, chia sẻ thông tin giữa VPCP với các bộ, ngành, địa phương phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục đổi mới đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin truyền thông. Chủ động cung cấp thông tin đúng đắn, chính xác, kịp thời đến các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, ủng hộ các chủ trương, chính sách, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan phản ứng, xử lý kịp thời các sự cố truyền thông.

Xây dựng Đảng bộ VPCP trong sạch, vững mạnh, đoàn kết

Một nhiệm vụ cũng rất quan trọng đó là xây dựng Đảng bộ VPCP trong sạch, vững mạnh, thật sự thân ái, đoàn kết; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức VPCP “vừa có đức, vừa có tài”, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Theo đó, VPCP đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Cán bộ, công chức VPCP là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ - cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, do đó phải là hình mẫu cho cán bộ, công chức của cả nước về trí tuệ, đạo đức, tinh thần tận tụy, đức hy sinh về công việc; thực hiện tốt “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Khi thực hiện công việc thì nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Làm việc nào dứt việc đó.

Công tác cán bộ (tuyển dụng người tài; quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có năng lực, cán bộ trẻ; luân chuyển, đưa cán bộ tham gia vào việc, giao nhiệm vụ để thử thách, kỹ năng làm việc theo nhóm, chuyên nghiệp) cần tiếp tục đổi mới và làm tốt hơn nữa.

Đồng thời nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, chủ động thực hiện công việc, luôn tu dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không ngừng học tập, nâng cao năng lực.

Công đoàn và đoàn thể quần chúng cần phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, xây dựng tác phong làm việc văn minh, tổ chức các hoạt động thi đua, văn hóa xã hội phong phú. Chăm lo tốt hơn nữa đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Top