Hà Nội

Vụ Kinh tế tổng hợp: Công tác thi đua góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ

(Chinhphu.vn) - Sáng 26/6, Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 nhằm đánh giá, tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 5 năm qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 5 năm tới.

26/06/2020 13:21

Phó Chủ nhiệm VPCP Mai Thị Thu Vân tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp Nguyễn Xuân Dương cho biết, trong những năm qua, Vụ Kinh tế tổng hợp luôn quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, xác định thi đua khen thưởng là động lực quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong triển khai thực hiện luôn bám sát Luật Thi đua khen thưởng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của VPCP, trên cơ sở đó xây dựng các phong trào thi đua tại đơn vị phù hợp với chức năng nhiệm vụ chuyên môn được giao; chú trọng việc quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng, tổ chức triển khai kịp thời và động viên khuyến khích cán bộ, công chức tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do VPCP và Vụ phát động.

 

Phó Chủ nhiệm VPCP Mai Thị Thu Vân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Nhật Thy

Trong công tác xây dựng, phát động các phong trào đi đua đã tăng cường được vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Công đoàn Vụ và sự hưởng ứng tham gia của cán bộ công chức trong Vụ. Các phong trào thi đua được xây dựng với nội dung thiết thực, không phô trương hình thức, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và từng cá nhân là mục tiêu cao nhất; có sơ kết, tổng kết, nhận xét đánh giá và biểu dương khen thưởng động viên các cá nhân hoàn thành tốt thông qua nhiều hình thức như biểu dương trong các buổi họp sinh hoạt giao ban Vụ, các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn, công tác đảng, công đoàn, bình chọn đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng cho tập thể cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ trong thi đua khen thưởng. Nhờ đó các phong trào thi đua của VPCP và của Vụ trong những năm qua đều được cán bộ, công chức tham gia sôi nổi, khơi dậy được tinh thần thi đua trong toàn đơn vị.

.

Trong 5 năm qua, Vụ Kinh tế tổng hợp luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do VPCP và các cấp phát động, đồng thời đã đưa ra nhiều phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng của đơn vị.

.

Một số phong trào thi đua Vụ đã phát động từ năm 2016 đến nay như: “Chủ động, sáng tạo, tiếp tục nâng cao tiến độ, chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp nhằm thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường và động lực thúc đẩy kinh tế, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XII vào cuộc sống” (năm 2016); “Kỷ cương, đổi mới, chủ động, sáng tạo, tiếp tục nâng cao tiến độ, chất lượng công tác nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng minh tế nhanh và bền vững” (năm 2017); “Nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp trong việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế” (năm 2018); “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành có chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính” (năm 2019); “ Chủ động, sáng tạo, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát, tháo gỡ rào cản, giải phóng nguồn lực cho phát triển (năm 2020).

 

 Vụ Kinh tế tổng hợp chúc mừng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020. Ảnh Nhật Thy

Nhìn chung, phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 của Vụ đã được chú trọng thực hiện và đạt được kết quả tích cực. Số lượng cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đều tăng cao so với giai đoạn trước. Các phong trào thi đua trong 5 năm qua đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc có tác dụng cổ vũ, động viên cán bộ. công chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

.

Công tác tham mưu xử lý công việc chuyên môn của Vụ trong giai đoạn 2016-2020 luôn bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, bám sát chủ trương chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, VPCP; nghiêm túc thực hiện quy định về thời hạn xử lý công việc mặc dù khối lượng văn bản phải xử lý hàng năm rất nhiều (mỗi năm tiếp nhận trên 11.000 văn bản đến, phát hành trên 3. 000 văn bản) nhưng hầu hết đã bảo đảm thời gian quy định, nhiều văn bản xử lý trước thời hạn.

.

Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng sự đóng góp tâm huyết trí tuệ của tất cả cán bộ công chức trong Vụ, những người đang công tác hiện nay và các đồng chí đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác đã góp phần cho Vụ Kinh tế tổng hợp luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu được lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo VPCP tin tưởng, đánh giá cao.

.

Từ năm 2016 đến nay, tập thể Vụ đã được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, 2 cờ thi đua của VPCP; 2 bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP; nhiều cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng II, III; nhiếu cá nhân là Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, cấp cơ sở; được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP; bằng khen của Thủ tướng Lào, Bộ trưởng Lào cũng như Bằng khen của các bộ ngành như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm VPCP Mai Thị Thu Vân đánh giá cao những kết quả mà Vụ Kinh tế tổng hợp đã đạt được trong thời gian qua. Về công tác thi đua khen thưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị lãnh đạo Vụ Kinh tế tổng hợp trong thời gian tới cần cụ thể hóa các phương hướng, nhiệm vụ, khắc phục các nhược điểm; đặc biệt cần quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức thuộc Vụ có được điều kiện làm việc tốt nhất để phát huy tối đa nguồn lưc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là trong thời điểm khó khăn như hiện nay.

.

Hội nghị đã tôn vinh điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 và đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP công nhận, tặng bằng khen tại Đại hội thi đua VPCP đối với 4 đồng chí: Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm VPCP; Trần Anh Tiến, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp; Lê Hoàng Tùng, Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Hàm Vụ trưởng điều hành Phó Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP; Nguyễn Văn Bào, Chi ủy viên, Hàm Phó Vụ trưởng.

.

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp Trần Anh Tiến đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 của Vụ Kinh tế tổng hợp với Chủ đề: “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả” với các nội dung như: Công chức Vụ thực hiện tốt Quy chế làm việc của Chính phủ, Quy chế, quy định của VPCP; gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính; xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

 

Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp Trần Anh Tiến phát động thi đua giai đoạn 2020-2025 của Vụ - Ảnh Nhật Thy

Xây dựng tập thể Vụ đoàn kết, chủ động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến trong công tác; phát huy kết quả, thành tích đã đạt được; khắc phục tồn tại, hạn chế; tham mưu, đề xuất, xử lý công việc kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt là chủ động tham mưu và hưởng ứng 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ VPCP do Đảng ủy VPCP phát động.

.

Toàn thể công chức Vụ Kinh tế tổng hợp tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua cho VPCP phát động hàng năm trong giai đoạn 2020-2025.

.

Với tinh thần quyết tâm cao, đồng chí Trần Anh Tiến tin tưởng rằng tập thể, cán bộ, công chức Vụ sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của VPCP trong giai đoạn 2020-2025.

.

Nhật Thy

Top