Hà Nội

VPCP tiếp nhận cán bộ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Quỳnh Đông, Chuyên viên Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về công tác tại Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, kể từ ngày 26/7/2022.

22/08/2022 15:04
Top