Hà Nội

VPCP phát động phong trào thi đua năm 2022

(Chinhphu.vn) - Với tinh thần quyết tâm cao, toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ sẽ đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

11/01/2022 17:07


VPCP phát động phong trào thi đua năm 2022 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh trao tặng Huân chương Lao động các hạng. Ảnh: Nhật Bắc

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của VPCP, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo VPCP, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành đã phát động phong trào thi đua năm 2022 trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP hăng hái thi đua, nỗ lực, cố gắng để thực hiện các mục tiêu, yêu cầu. Trong đó, bám sát Chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, UBTVQH, Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng để đôn đốc, bảo đảm tiến độ, chất lượng các đề án, sớm đưa các cơ chế, chính sách đi vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, điều phối đạt tới yêu cầu tinh thông, nhạy bén và sâu sắc, phục vụ tốt nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo phương châm hành động của Chính phủ.

VPCP phát động phong trào thi đua năm 2022 - Ảnh 2.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể thuộc VPCP đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của VPCP. Ảnh: Nhật Bắc

Đồng thời khẳng định vai trò truyền thông định hướng, dẫn dắt thông tin, phục vụ chỉ đạo, điều hành, đưa chính sách vào cuộc sống; xử lý hiệu quả thông tin dư luận, không để xảy ra khủng hoảng truyền thông.

Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, phục vụ tốt nhất, chuyên nghiệp nhất đối với các sự kiện, hoạt động của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ.

Bên cạnh đó, thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Đảng ủy VPCP thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phát huy tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền; mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Tại Hội nghị, VPCP đã tổ chức trao tặng Huân chương Lao động các hạng cho 01 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 04 tập thể thuộc VPCP đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của VPCP.

Top