Hà Nội

VPCP điều động công chức

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định điều động bà Nguyễn Thúy Quỳnh, Chuyên viên chính Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, đến công tác tại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối kinh tế tổng hợp, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, kể từ ngày 15/3/2024.

18/03/2024 19:15

Cũng liên quan đến công tác cán bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm có quyết định về việc kết thúc thời gian công tác biệt phái tại Đoàn xe, Cục Quản trị để trở lại công tác tại Bộ Ngoại giao đối với ông Lê Hoàng Sơn, Lái xe thuộc Văn phòng Bộ Ngoại giao, kể từ ngày 12/3/2024.

Top