Hà Nội

Văn phòng Chính phủ tổ chức tập huấn nghiệp vụ về 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông

(Chinhphu.vn) - Chiều 30/6, Văn phòng Chính phủ tổ chức tập huấn nghiệp vụ triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông: "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng".

30/06/2023 15:11
Văn phòng Chính phủ tổ chức tập huấn nghiệp vụ về 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông - Ảnh 1.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ đầu cầu Văn phòng Chính phủ, kết nối trực tuyến đến 63 địa phương - Ảnh: VGP

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ đầu cầu Văn phòng Chính phủ, kết nối trực tuyến đến 63 địa phương với sự tham dự của trên 2.000 cán bộ tham dự từ các đầu cầu.

Tại cuộc tập huấn, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan cho biết, triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để chuẩn bị triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông: "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng" triển khai trên toàn quốc, Văn phòng Chính phủ cùng Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn quy trình phần mềm của 2 nhóm quy trình này.

Theo ông Ngô Hải Phan, qua 8 tháng triển khai thí điểm 2 nhóm dịch vụ công liên thông này tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam cho thấy, tổng số hồ sơ đã xử lý là treen 56.000 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ tiếp nhận của nhóm thủ tục "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" là trên 51.000 hồ sơ; nhóm thủ tục "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng" là trên 5.300 hồ sơ. Tại Hà Nội, hồ sơ đã tiếp nhận là trên 47.000 hồ sơ, trong đó có trên 44.000 hồ sơ thuộc nhóm thủ tục "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng".

Theo ông Ngô Hải Phan, những kết quả đạt được và những vướng mắc còn tồn tại qua thí điểm tại Hà Nội và Hà Nam sẽ giúp các cấp, các ngành hoàn thiện hệ thống phần mềm của 2 nhóm dịch vụ công này.

Đại diện Cục Kiểm soát TTHC đã giới thiệu về quy trình nghiệp vụ thủ tục hành chính liên thông, cụ thể, nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi được thực hiện đối với các trường hợp sau:

Đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, trừ trường hợp đăng ký khai sinh trong một số trường hợp đặc biệt và tại khu vực biên giới theo quy định tại Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ; Cấp thẻ bảo hiểm y tế lần đầu cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký thường trú, trừ trường hợp đăng ký thường trú về ở với bố mẹ đang là nhân khẩu tập thể (ví dụ: bố mẹ đang đăng ký thường trú tại địa chỉ của cơ quan, đơn vị).

Việc trả kết quả theo 2 phương thức, với trả kết quả điện tử: Bản điện tử Giấy khai sinh, Thông báo kết quả giải quyết đăng ký thường trú và Thẻ bảo hiểm y tế được tự động gửi đến người thực hiện thủ tục hành chính tại kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Còn kết quả giải quyết bản giấy của Giấy khai sinh, Thông báo kết quả giải quyết đăng ký thường trú và Thẻ bảo hiểm y tế (nếu có) được các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính chuyển đến Bộ phận Một cửa cấp xã (lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch) để trả cho người dân theo yêu cầu của người dân khi đăng ký trên phần mềm dịch vụ công liên thông, trừ trường hợp nơi đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế không cùng trên địa bàn một huyện thì được trả tại Bộ phận một cửa của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Chậm nhất trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ khi có kết quả giải quyết, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính phải chuyển đển Bộ phận Một cửa cấp xã để trả cho người dân.

Đại diện Bộ Công an cũng giới thiệu đến các địa phương về hướng dẫn sử dụng cho người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến liên thông 02 thủ tục hành chính: "Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí".

Tại cuộc tập huấn, các Bộ, cơ quan liên quan giới thiệu về quy trình vận hành, tính năng liên thông và các lợi ích mang lại của 2 nhóm thủ tục hành chính để triển khai các dịch vụ số trên phạm vi toàn quốc. Từ đó các địa phương sẽ triển khai cụ thể ở địa phương từ tỉnh, thành phố đến các cấp cơ sở.

Gia Huy


Top