Hà Nội

Văn phòng Chính phủ đấu giá xe ô tô

(Chinhphu.vn) - Cục Quản trị (Văn phòng Chính phủ) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản là xe ô tô.

15/02/2023 20:50

Cụ thể:

Tên người có tài sản đấu giá: Cục Quản trị - Văn phòng Chính phủ.

Địa chỉ: Số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

Tên tài sản đấu giá: 5 xe ôtô đã qua sử dụng, gồm: 4 xe Toyota Crow 3.0, 01 xe Toyota Camry 2.4G

Giá khởi điểm: 1.085.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ không trăm tám mươi lăm triệu đồng).

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí theo quy định tại Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

Thời gian nộp hồ sơ trong giờ hành chính, từ ngày 15/02/2023 đến 17h ngày 22/02/2023, có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ.

Địa điểm nhận hồ sơ: Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ, Địa chỉ: Số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội (liên hệ Đ/c Trịnh Văn Dũng, điện thoại: 080.43570).

HG

Top