Hà Nội

Về việc thay đổi thành viên Tổ Biên tập xây dựng tài liệu về Mô hình mẫu Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp Bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn

Số/ Kí hiệu 188/QÐ-VPCP
Ngày ban hành 11/04/2024
Người kí Trần Văn Sơn
Trích yếu Về việc thay đổi thành viên Tổ Biên tập xây dựng tài liệu về Mô hình mẫu Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp Bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Thể loại Quyết định
Tệp tin đính kèm 188-vpcp.signed.pdf

Các văn bản khác

Năm ban hành
Top