Hà Nội

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ

Số/ Kí hiệu 696/QÐ-VPCP
Ngày ban hành 16/11/2023
Người kí Trần Văn Sơn
Trích yếu

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ

Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Thể loại Quyết định
Tệp tin đính kèm 696_QD-VPCP_16112023-signed.pdf

Các văn bản khác

Năm ban hành
Top