Hà Nội

Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

Số/ Kí hiệu 21/TB-VPCP
Ngày ban hành 07/02/2023
Người kí Mai Thị Thu Vân
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Thể loại Thông báo
Tệp tin đính kèm 21tb.signed.pdf

Các văn bản khác

Năm ban hành
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Top