Hà Nội

Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Số/ Kí hiệu 02/VBHN-VPCP
Ngày ban hành 30/12/2022
Người kí Trần Văn Sơn
Trích yếu Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Thể loại Văn bản hợp nhất
Tệp tin đính kèm 02vpcp.signed.pdf

Các văn bản khác

Năm ban hành
Top