Hà Nội

Kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID -19 tại Phiên họp thứ 19 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương

Số/ Kí hiệu 07/TB-VPCP
Ngày ban hành 12/01/2023
Người kí Nguyễn Sỹ Hiệp
Trích yếu Kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID -19 tại Phiên họp thứ 19 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Thể loại Thông báo
Tệp tin đính kèm 7tb-vpcp.signed.pdf

Các văn bản khác

Năm ban hành
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Top