Hà Nội

Kết luận của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Số/ Kí hiệu 224/TB-VPCP
Ngày ban hành 02/08/2022
Người kí Mai Thị Thu Vân
Trích yếu Kết luận của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Thể loại Thông báo
Tệp tin đính kèm 224tb.signed.pdf

Các văn bản khác

Năm ban hành
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Top