Hà Nội

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình vận tải đường sắt năm 2021, kế hoạch vận tải đường sắt năm 2022 và các giải pháp triển khai thực hiện

Số/ Kí hiệu 04/TB-VPCP
Ngày ban hành 06/01/2022
Người kí Nguyễn Cao Lục
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình vận tải đường sắt năm 2021, kế hoạch vận tải đường sắt năm 2022 và các giải pháp triển khai thực hiện
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Thể loại Thông báo
Tệp tin đính kèm 04.signed.pdf

Các văn bản khác

Năm ban hành
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Top