Hà Nội

Về việc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Số/ Kí hiệu 7036/CĐ-VPCP
Ngày ban hành 30/09/2021
Người kí
Trích yếu Về việc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Thể loại Nghị định
Tệp tin đính kèm 7036.signed.pdf

Các văn bản khác

Năm ban hành
Top