Hà Nội

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 77 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Số/ Kí hiệu 63/TB-VPCP
Ngày ban hành 26/03/2021
Người kí
Trích yếu Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 77 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Thể loại Thông báo
Tệp tin đính kèm 63.signed.pdf

Các văn bản khác

Năm ban hành
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Top