Hà Nội

Tuyển dụng công chức Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa quyết định tuyển dụng 12 công chức làm việc tại Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ kể từ ngày 1/8/2011.

02/08/2011 15:11

Cụ thể 12 công chức mới được tuyển dụng gồm:

- Bà Nguyễn Hoài Thương, Cử nhân Kinh tế.

- Bà Hoàng Thị Chung, Thạc sỹ Luật.

- Ông Nguyễn Lợi Quốc Khánh, Kỹ sư Công nghệ thông tin.

- Bà Nguyễn Tú Quyên, Kỹ sư Điện tử.

- Ông Nguyễn Mạnh Cường, Kỹ sư Tin học trắc địa.

- Bà Chu Thị Thảo, Cử nhân Luật.

- Bà Vũ Thị Tâm, Cử nhân Kinh tế.

- Ông Lê Hồng Quang, Cử nhân Quản trị kinh doanh.

- Bà Phùng Thị Thu Hà, Thạc sỹ Tổ chức và quản lý vận tải, Cử nhân ngoại ngữ.

- Bà Phạm Thị Thanh Hà, Cử nhân Ngoại ngữ.

- Ông Phạm Huy Toàn, Kỹ sư Công nghệ thông tin, Cử nhân Quản trị doanh nghiệp.

- Ông Phạm Quang Nam, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Tuấn Khang

Top