Hà Nội

Tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan HCNN trang trọng, thiết thực, tiết kiệm

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa có công văn gửi Chánh Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ và Chánh Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Văn phòng Cơ quan hành chính nhà nước.

28/07/2015 15:42

Ngày 22/7/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 828/QĐ-TTg về việc lấy ngày 28/8 hàng năm là “Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước”. Chuẩn bị kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống, VPCP đề nghị các đồng chí Chánh Văn phòng báo cáo lãnh đạo Bộ, cơ quan, địa phương về chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống năm 2015 trên tinh thần trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, đạt hiệu quả.

Cụ thể, tuyên truyền, giáo dục truyền thống; động viên, khích lệ phong trào thi đua, lập thành tích để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn phòng; tổ chức các hoạt động về nguồn, trọng tâm là quan tâm đến các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động văn phòng đã nghỉ hưu và đối tượng chính sách của văn phòng; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong khối Văn phòng các Bộ, cơ quan, địa phương theo điều kiện thích hợp.

. 

Tổ chức Lễ kỷ niệm gắn với hoạt động trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ hành chính văn phòng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn phòng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu, tổng hợp, xử lý công việc; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng các quy trình, quy chế trong công tác…

. 

Tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ” cho cán bộ, công chức thuộc cơ quan theo quyết định số 724/QĐ-VPCP ngày 14/7/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

VPCP dự kiến tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống vào ngày 28/8/2015. Các Bộ, cơ quan, địa phương tổ chức Lễ kỷ niệm theo thời gian và điều kiện thực tế của mình trên tinh thần tổ chức như trên.

Nhật Thy

Top