Hà Nội

Tiếp nhận và bổ nhiệm Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Anh, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Thư ký đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 01/05/2023.

28/04/2023 13:59

Ông Nguyễn Nam Anh sinh hoạt hành chính, đảng, đoàn thể tại Vụ Thư ký - Biên tập.

HG

Top