Hà Nội

Tiếp nhận trở lại công tác đối với công chức

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận ông Phan Chí Thành, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan, trở lại công tác tại Vụ Khoa giáo-Văn xã, Văn phòng Chính phủ, kể từ ngày 13/5/2024.

13/06/2024 17:14

Ông Phan Chí Thành tiếp tục được hưởng hệ số phụ cấp 1,0. Tiền lương và các khoản phụ cấp của ông Phan Chí Thành do Văn phòng Chính phủ tiếp tục chi trả theo Giấy thôi trả lương của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và theo quy định hiện hành.

Top