Hà Nội

Tiếp nhận công chức vào Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Quảng Nam, chuyên viên Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình về công tác tại Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể, Văn phòng Chính phủ.

10/06/2024 17:03

Quyết định tiếp nhận công tác đối với ông Nguyễn Quảng Nam kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Nhiệm vụ cụ thể của ông Nguyễn Quảng Nam do Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thê phân công.

Top