Hà Nội

Tiếp nhận cán bộ về Vụ Đổi mới doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận ông Phạm Đức Hưng, Trưởng phòng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính về công tác tại Vụ Đổi mới doanh nghiệp, VPCP kể từ ngày 19/2/2024.

21/02/2024 15:16

Nhiệm vụ cụ thể của ông Phạm Đức Hưng do Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp phân công.

Top