Hà Nội

Tiếp nhận cán bộ về Cục Quản trị

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Trưởng phòng, Phòng Lễ tân - Bảo vệ, Văn phòng Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác tại Phòng Tổng hợp, Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ, kể từ ngày 15/09/2023.

02/10/2023 14:57

Nhiệm vụ cụ thể của bà Đinh Thị Thu Thủy do Cục trưởng Cục Quản trị phân công.

HG

Top