Hà Nội

Tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Đinh Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế quốc tế và hội nhập, Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

25/11/2022 14:34
Top