Hà Nội

Tiếp nhận biệt phái

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận biệt phái ông Nguyễn Xuân Hồng, Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư vốn ngoài ngân sách nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, về công tác tại Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, trong thời gian 04 tháng, kể từ ngày 01/10/2020.

30/09/2020 10:21
Top