Hà Nội

Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước VPCP giai đoạn 2011 - 2015

(Chinhphu.vn) - Nhằm tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Văn phòng Chính phủ (VPCP) giai đoạn 2011 - 2015, đến nay, 21/21 Vụ, Cục, đơn vị của VPCP đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

27/07/2015 14:46

Đại hội Thi đua yêu nước VPCP giai đoạn 2011 - 2015 tại VPCP có chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp và hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2016 - 2020” được dự kiến tổ chức vào ngày 28/8/2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VPCP hiện đang xem xét trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP quyết định công nhận 15 tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc nhất và 106 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc nhất giai đoạn 2011 - 2015.

.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước, VPCP cũng đã phát động cuộc thi viết về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của VPCP và những kỷ niệm sâu sắc trong quá trình công tác tại VPCP. Đến nay, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã nhận được 230 bài viết của các cá nhân đã và đang công tác tại VPCP. Hội đồng giám khảo hiện đang tiến hành chấm và trao giải vào dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống.

.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VPCP đã giới thiệu và bỏ phiếu bình chọn 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc để Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp và giới thiệu cho các cơ quan truyền thông của Trung ương để tuyên truyền và biên tập kỷ yếu trong quá trình Đại hội.

.

Đó là, Vụ Thư ký - Biên tập thuộc VPCP và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, VPCP.

.

Vụ Thư ký - Biên tập được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008 có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ về biên tập hoặc soạn thảo các văn kiện, báo cáo, các bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo VPCP, cùng với sự lãnh đạo hiệu quả của chi bộ, sự nỗ lực cố gắng của từng cán bộ, công chức trong Vụ, Vụ Thư ký - Biên tập đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tăng cường trao đổi, thảo luận, phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan. Liên tục trong 5 năm, Vụ Thư ký - Biên tập đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao với khối lượng công việc lớn, chất lượng cao, không để xảy ra sai sót.

.

Liên tục trong 5 năm, Vụ Thư ký - Biên tập đã nhận được danh hiệu thi đua: Tập thể lao động xuất sắc, Cờ Thi đua của VPCP; Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012 và Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013.

.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng hiện nay là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy VPCP; Chủ tịch Công đoàn VPCP. Với nhiệm vụ được phân công là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy; cán bộ công chức, viên chức; chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thi đua khen thưởng; thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong nội bộ VPCP.

.

Đồng chí còn có nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; triển khai thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng đảng; chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng, tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

.

Là Chủ tịch Công đoàn VPCP, đồng chí là người đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; giáo dục, động viên công nhân, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng cơ quan và góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

.

Tuy khối lượng công việc rất nhiều nhưng trong những năm qua, trong từng lĩnh vực công việc được giao, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng luôn cải tiến lề lối làm việc, đề xuất nhiều sáng kiến, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cơ quan. Đồng chí đã lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đưa công tác tổ chức cán bộ của cơ quan ngày càng đi vào nề nếp và có chiều sâu, mang lại hiệu quả, đóng góp tích cực vào thành tích chung của VPCP.

.

Gia Huy

.

Top