Hà Nội

Thuyên chuyển công chức đến công tác tại UBND Thành phố Hồ Chí Minh

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định thuyên chuyển ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Hành chính Nhà nước và Công vụ đến công tác tại UBND Thành phố Hồ Chí Minh để đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2024.

20/05/2024 16:48

Ông Quách Ngọc Tuấn có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, tài sản và phương tiện làm việc có liên quan cho Vụ tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ.

Top