Hà Nội

Thuyên chuyển công chức đến công tác tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định thuyên chuyển ông Nguyễn Văn Tư, Chuyên viên chính, Vụ Công nghiệp, VPCP đến công tác tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để đảm nhận chức vụ Phó Trưởng ban Ban Công nghiệp Khí và Lọc hóa dầu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, kể từ ngày 15/05/2024.

17/05/2024 18:04

Ông Nguyễn Văn Tư có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, tài sản và phương tiện làm việc có liên quan cho Vụ Công nghiệp trước khi chuyển công tác.

Top