Hà Nội

Thuyên chuyển công chức

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định thuyên chuyển bà Phan Thị Thùy Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, VPCP đến công tác tại Văn phòng Quốc hội để đảm nhận chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội, kể từ ngày 01/11/2021.

01/11/2021 11:09
Top