Hà Nội

Thuyên chuyển Công chức

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định thuyên chuyển bà Phan Thị Ngọc Mai, Hàm Vụ trưởng Vụ Hành chính, VPCP đến công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước để đảm nhận chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước, kể từ ngày 09/05/2023.

16/05/2023 20:05
Top