Hà Nội

Thuyên chuyển cán bộ công chức

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định thuyên chuyển ông Bùi Danh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ đến công tác tại Văn phòng Quốc hội để đảm nhận chức vụ Vụ trưởng Vụ Tin học, Văn phòng Quốc hội, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024.

05/02/2024 17:10
Top