Hà Nội

Thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(Chinhphu.vn) - Tại Vụ Khoa giáo-Văn xã, Văn phòng Chính phủ, thi đua và nâng cao tinh thần thi đua không chỉ là huân chương, bằng khen, sáng kiến, mà còn chính là sự ghi nhận của lãnh đạo thông qua đánh giá, nhận xét, động viên, khuyến khích, biểu dương, sự chia sẻ. Điều này càng thể hiện tác dụng tích cực trong Vụ do đặc thù của lĩnh vực khoa giáo - văn xã là mang nhiều yếu tố định tính, tác động đến toàn xã hội, nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp, luôn đòi hỏi phải được xem xét, xử lý một cách thận trọng, toàn diện.

06/08/2020 16:46

Những năm qua, Vụ Khoa giáo-Văn xã đã triển khai tích cực các phong trào, hoạt động thi đua thông qua công tác xử lý chuyên môn và các hoạt động khác, từ những việc làm rất cụ thể.

.

Qua rà soát, đôn đốc thường xuyên đã vừa nắm bắt và chỉ đạo, điều hành kịp thời trên mọi mặt công tác của đơn vị, vừa thực hiện xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả. Những năm qua, nhiều cán bộ, công chức tiếp tục thể hiện được khả năng, trách nhiệm (qua khối lượng, chất lượng, tiến độ xử lý công việc), được tập thể ghi nhận, lãnh đạo đơn vị kịp thời đánh giá và có hình thức biểu dương phù hợp để vừa khuyến khích tiếp tục phấn đấu, vừa nhân rộng, lan tỏa trong tập thể.

 

 Những gương điển hình tiên tiến của Vụ Khoa giáo-Văn Xã giai đoạn 2015-2020. Ảnh Nhật Thy

Việc tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến được tiến hành dưới nhiều hình thức: Giao ban đơn vị; sinh hoạt chi bộ hàng tháng: họp chi ủy hoặc lãnh đạo đơn vị; họp liên tịch; họp Ban Chấp hành Công đoàn; trao đổi từng nhóm công tác hoặc Vụ trưởng với từng nhóm công tác; trong một số hoạt động sinh hoạt chung khác của đơn vị.

.

Tất cả cán bộ, công chức đều được động viên, khuyến khích để không ngừng nỗ lực, phát huy trách nhiệm, chủ động đề xuất sáng kiến; nhiều cán bộ, công chức được nêu gương, biểu dương trong đơn vị không chỉ một lần.

.

Thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

.

Mục tiêu của thi đua là để hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Trong 5 năm qua, bên cạnh lĩnh vực kinh tế thì lĩnh vực văn hóa, xã hội được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để thúc đẩy phát triển lĩnh vực này.

.

Từ 30/6/2015 đến 30/6/2020, Vụ Khoa giáo-Văn Xã đã nhận được 69.120 văn bản đến (riêng 6 tháng đầu năm 2020 tiếp nhận hơn 5.600 văn bản, lớn nhất từ trước đến nay), trong đó có 43.646 văn bản phải xử lý; đã ban hành 6.717 văn bản các loại với nhiều văn bản trực tiếp hoặc liên quan đến cơ chế, chính sách; trong đó có 2 Nghị quyết của Chính phủ, 134 Nghị định, 46 Quyết định quy phạm pháp luật và hơn 500 Quyết định cá biệt phê duyệt các đề án, chương trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Năm 2020, tiếp tục triển khai phong trào thi đua được phát động từ đầu năm; đặc biệt trong khoảng 4 tháng đầu năm cho đến nay, đã tập trung tối đa sức lực, thời gian, khả năng để theo dõi, nắm bắt, đề xuất, phục vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo, khống chế dịch bệnh Covid-19, gây ấn tượng mạnh mẽ với thế giới. Đây thực sự là một cuộc thi đua quyết liệt, chạy đua với thời gian, không chỉ là thi đua mà còn là “như chống giặc" đúng như Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Tập thể Vụ, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo và công chức trực tiếp theo dõi đã thể hiện ý thức, trách nhiệm rất cao, không quản thời gian, công sức, trí tuệ, tham mưu có hiệu quả cho các cấp lãnh đạo và được ghi nhận, đánh giá tốt.

.

Nhìn lại những năm trước, Vụ Khoa giáo-Văn xã cũng có nhiều phong trào thi đua, hưởng ứng những phong trào của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ phát động, mang lại hiệu quả cao.

.

Hưởng ứng đợt thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, tiến độ xử lý công việc, phục vụ tốt nhất sự chỉ  đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tình hình mới" (từ ngày 7/7/2016 đến ngày 28/8/2016), chào mừng 71 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm Ngày truyền thống VPCP 28/8, Vụ đã cùng các đơn vị thuộc VPCP xử lý, hoàn thành khối lượng lớn công việc trong thời gian ngắn, đặc biệt là ban hành 29 Nghị định về điều kiện kinh doanh.

.

Từ năm 2011 đến năm 2019, Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó có phần tham gia tích cực của Vụ  Khoa giáo-Văn xã và đơn vị liên quan, nhất là xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

.

Chỉ trong vài năm gần đây, đã tham mưu trình ban hành hoặc thúc đẩy triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, điển hình là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 gồm nhiều đề án cụ thể như Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại, về phòng chống giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng, về nông nghiệp - nông thôn giai đoạn 2018 - 2020; Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030; Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025...).

.

Đối với Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", tích cực triển khai những hoạt động cụ thể thông qua việc xử lý, tham mưu những nội dung, kiến nghị liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến doanh nghiệp. Trong đó, đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định về Doanh nghiệp Khoa học công nghệ; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định về thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 và một số đề án hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia,..; tham gia Tổ công tác phục vụ cung cấp, giải đáp thông tin cho doanh nghiệp; thường xuyên phổ biến, quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phục vụ doanh nghiệp, về hội nhập và phát triển.

.

Hưởng ứng tích cực Phong trào: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" thông qua tham mưu ban hành, xây dựng và hoàn thiện, đẩy mạnh triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân thoát nghèo, giảm nghèo như: Hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài; hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020; hỗ trợ nhà cho hộ nghèo từ Quỹ Khí hậu xanh (GCF); tích hợp chính sách về giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020 (hỗ trợ học bổng, học phí, tín dụng, xuất khẩu lao động); phê duyệt Đề án hỗ trợ về thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo…

.

Nhiều sự kiện, hoạt động, hỗ trợ thiết thực đã triển khai như: Chương trình truyền hình, truyền thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019" (quyên góp được 877 tỷ đồng); sử dụng 6,3 tỷ đồng người dân đã hỗ trợ người nghèo qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo năm 2018 để hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

 

 Tập thể Vụ Khoa giáo-Văn xã nhiều lần được bình xét, đề xuất và được cấp có thẩm quyền tặng nhiều hình thức đua, hình thức khen thưởng. Ảnh Nhật Thy

Các hoạt động chung do cơ quan phát động liên quan đến ủng hộ, hỗ trợ trực tiếp người nghèo đều được tập thể và từng cá nhân tích cực hưởng ứng (riêng năm 2019 đã đóng góp khoảng 30 triệu đồng vào Quỹ Vì Người nghèo và một số đợt quyên góp khác). Nhiều cá nhân chủ động ủng hộ người nghèo bằng nhiều hình thức.

.

Tận tâm, mẫu mực, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ

.

Trong Phong trào: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", Vụ Khoa giáo-Văn xã đã quán triệt thường xuyên và thực hiện việc xây dựng môi trường làm việc có văn hóa, hiệu quả, xây dựng hình ảnh, tác phong, cốt cách của cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tận tâm, mẫu mực, sáng tạo. Cơ bản duy trì tốt việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, các nội quy, quy chế của cơ quan như thời gian làm việc, báo cáo, thông tin đầy đủ, kịp thời khi vắng mặt tại cơ quan, khi đi công tác. Cán bộ, công chức thể hiện được thái độ, ứng xử văn minh, văn hóa trong giao tiếp, phối hợp khi xử lý công việc với các bộ, ngành, địa phương, với người dân, doanh nghiệp. Nhiều cán bộ, công chức đã cho thấy rõ sự tận tâm, mẫu mực, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, không quản thời gian, có sự sáng tạo với khá nhiều sáng kiến, đề xuất (qua đợt kiểm tra công vụ năm 2019 cho thấy nhiều cán bộ, công chức dã xử lý công việc bài bản, chuyên nghiệp, bảo đảm tiến độ).

.

Ngoài lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, các lĩnh vực khác thuộc phạm vị theo dõi của Vụ  đều được triển khai theo dõi, xử lý và đạt nhiều kết quả tích cực, như: Công tác gia đình, trẻ em được quan tâm, trong đó đặc biệt chú trọng, phòng, chống xâm hại trẻ em, đuối nước ở trẻ em. Du lịch với vai trò là một ngành kinh tế đã có nhiều chủ trương, chính sách, chỉ đạo, từ việc ban hành nghị quyết của Đảng đến Luật Du lịch (mới), thành lập Quỹ phát triển du lịch, các hội nghị chuyên đề, thường xuyên được Chính phủ chỉ đạo trong các phiên họp thường kỳ. Lĩnh vực việc làm, xuất khẩu lao động và chính sách với người có công được thúc đẩy, hoàn thiện cơ chế, chính sách, từng bước tháo gỡ một số khó khăn, giải quyết nhiều vấn đề, trường hợp tồn động kéo dài như chế độ đối với thương binh, liệt sỹ. Phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy được tăng cường, trong đó triển khai xây dựng các cơ sở cai nghiện và đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý quyết liệt, kịp thời. Vệ sinh an toàn thực phẩm nói riêng và y tế nói chung có nhiều chuyển biến rõ nét, qua đó nâng cao chất lượng phòng bệnh và khám, chữa bệnh. Giáo dục và đào tạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, xử lý quyết liệt tiêu cực trong thi cử, từng bước đổi mới quản lý giáo dục đại học…

.

Với những kết quả đạt được, trong 5 năm qua (2015-2019), tập thể Vụ và các cá nhân trong Vụ đã được bình xét, đề xuất và được cấp có thẩm quyền tặng nhiều hình thức đua, hình thức khen thưởng như: Huân chương Lao động Hạng Nhất; Cờ Thi đua của Chính phủ (năm 2015, 2017); Cờ thi đua của VPCP (2016, 2018); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới; Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP (năm 2015, 2016; 2017; 2018; 2019); nhiều cán bộ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng như Bằng khen của các đơn vị khác; 02 đồng chí được tặng Huân chương Lao động Hạng 3, 2 đồng chí được tặng Huân chương Lao động Hạng 2; nhiều sáng kiến cấp cơ sở và  sáng kiến cấp VPCP được công nhận… Hằng năm đều có các cá nhân được công nhân Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng như được Công đoàn VPCP khen thưởng.

.

Nhật Thy

Top