Hà Nội

Thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2013

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã ký Quyết định số 33/QĐ-VPCP thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2013 của VPCP.

11/01/2013 17:00

Hội đồng gồm 11 thành viên do ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ nhiệm VPCP làm Chủ tịch Hội đồng, ông Nguyễn Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ là Phó Chủ tịch Hội đồng. Bộ phận giúp việc Hội đồng bao gồm 2 chuyên viên của Vụ Tổ chức cán bộ.

Hội đồng thi tuyển có nhiệm vụ xây dựng thể lệ, nội dung, tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển, môn thi, hình thức thi, thời gian và địa điểm thi tuyển; Thành lập Ban ra đề thi, Ban Coi thi, Ban phách; Ban chấm thi; xét duyệt danh sách dự tuyển trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định; chỉ đạo triển khai tổ chức kỳ thi (ra đề thi, coi thi, chấm thi) theo quy định.

Hội đồng cũng tổng hợp kết quả thi tuyển, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP xem xét, quyết định tuyển dụng vào ngạch công chức.

Hội đồng thi tuyển làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Gia Huy

Top