Hà Nội

Tập trung cao độ tham mưu phòng, chống dịch COVID-19

(Chinhphu.vn)- Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chi bộ Vụ Khoa giáo-Văn xã đã tập trung cao độ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đảng viên, công chức, đã bám sát và tham mưu triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ (VPCP), Thủ tướng và các Phó Thủ tướng về phòng, chống dịch.

26/08/2020 10:54

Đồng chí Chu Đức Nhuận, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo-Văn xã phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quang Hiếu

Đồng chí Chu Đức Nhuận, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo-Văn xã cho biết, Chi bộ Vụ luôn xác định lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đảng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Chi bộ đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ và hằng năm để chủ động tổ chức triển khai. Chính vì vậy, thời gian qua Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để giúp lãnh đạo VPCP chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phòng, chống dịch COVID-19. Chi bộ đã phân công đồng chí Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ trực tiếp chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho nhiều công chức, đảng viên tham gia công tác này. Chi bộ đã tập trung cao độ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đảng viên, công chức (không nghỉ cuối tuần, không quản ngày đêm, nhiều ngày làm việc xuyên đêm tại cơ quan), đã bám sát và tham mưu triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Lãnh đạo VPCP, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng về phòng, chống dịch.

.

Chi bộ đã chuẩn bị và phục vụ chu đáo 33 cuộc họp của Thường trực Chính phủ; khoảng 80 cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia; tham mưu ban hành 6 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, 29 Thông báo kết luận của Thủ tướng tại các cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19; chuẩn bị 51 báo cáo hằng ngày về tình hình dịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, Chi bộ đã tập trung xử lý với tiến độ nhanh nhất có thể, không sai sót các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch (nhiều văn bản có thời gian xử lý tính bằng giờ, xử lý ngay trong ngày làm việc, sáng họp chiều ban hành Thông báo, chiều họp tối ban hành Thông báo...).

.

Chi bộ luôn bám sát, xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP để tham mưu cho Thủ tướng về các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là trong thực hiện giãn cách xã hội tại Chỉ thị 16, thực hiện mục tiêu kép.

.

Ngay từ mồng 3 Tết nguyên đán và trong các tháng cao điểm sau đó, hằng tuần Chi bộ đã chuẩn bị và phục vụ 5 cuộc họp, trong đó 2 cuộc họp của Thường trực Chính phủ và 3 cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Công tác phục vụ, tham mưu của Chi bộ đã đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ chung của VPCP là giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phòng, chống dịch đạt kết quả tích cực. Đó là ngăn chặn sự lây lan, kiểm soát được dịch bệnh và duy trì ở mức cần thiết các hoạt động kinh tế-xã hội, không để đứt gãy; bảo đảm an sinh xã hội.

.

Thứ hai, về tham mưu xây dựng thể chế, trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 như Thủ tướng đã chỉ đạo: Thể chế, thể chế và thể chế, Chi bộ đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu và kịp thời trình Lãnh đạo Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách, các văn bản chỉ đạo, điều hành. Kết quả là trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã xử lý, tham mưu trình Thủ tướng ban hành 4.756 văn bản, riêng 6 tháng đầu năm 2020 là trên 750 văn bản. Trong đó có nhiều cơ chế mới như tự chủ đại học, y tế cơ sở, an toàn thực phẩm, chính sách với người có công, bảo đảm an sinh xã hội trong thời kỳ COVID-19, đổi mới sáng tạo, cách mạng 4.0... Đặc biệt Chi bộ đã tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm một số dự án, đề án tồn đọng kéo dài nhiều năm, đến nay không còn Đề án nào tồn đọng.

.

Để đạt được những thành tích nêu trên, theo đồng chí Chu Đức Nhuận, Chi bộ Vụ Khoa giáo-Văn xã đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với một số giải pháp cụ thể.

.

Thứ nhất, hằng tháng tại các buổi sinh hoạt, Chi bộ tập trung kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, xác định rõ các công việc trọng tâm để tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện. Trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí đảng viên, lãnh đạo Vụ phải chủ động có kế hoạch thực hiện, kịp thời báo cáo lãnh đạo kết quả thực hiện.

.

Thứ hai, phân công công việc phù hợp cho các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ để bảo đảm hiệu quả, chất lượng trong công tác tham mưu, xử lý công việc.

.

Chi bộ cũng chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Vụ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong việc triển khai thực hiện; đồng thời nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Chi ủy viên và lãnh đạo Vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ.

.

Thứ ba, thực hiện phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành chủ trì Đề án trong quá trình chuẩn bị, hoàn thiện và trình Đề án, quán triệt tinh thần Đề án của Bộ cũng là Đề án của Chính phủ, nên Đề án chậm tiến độ, chất lượng không bảo đảm có một phần trách nhiệm của Chi bộ. Do vậy, Chi bộ luôn chỉ đạo đôn đốc, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Bộ chủ trì trong suốt quá trình xây dựng, hoàn thiện Đề án.

.

Đồng thời, để thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp của VPCP, Chi bộ luôn chỉ đạo thực hiện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của VPCP để bảo đảm chất lượng, tính toàn diện trong mỗi Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Theo đồng chí Chu Đức Nhuận, cán bộ, đảng viên của Chi bộ Vụ Khoa giáo-Văn xã cũng như các Chi bộ khác là cấp tham mưu trực tiếp cuối cùng cho Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, được lĩnh hội chỉ đạo trực tiếp, đồng thời luôn nhận được sự quan tâm, động viên của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng. Với vinh dự và trách nhiệm đó, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Đảng bộ, Bộ trưởng Chủ nhiệm, Chi bộ Vụ Khoa giáo-Văn xã tin tưởng sâu sắc và sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ VPCP.

.

Nhật Thy

Top