Hà Nội

Tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu

(Chinhphu.vn) - Ngày 22/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phiên bản 2.0 theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

22/09/2022 16:37
Tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu - Ảnh 1.

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Ảnh: VGP/Thiện Tâm.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Lợi, cán bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (VPCP) cho biết, để đưa Hệ thống vào triển khai chính thức, VPCP tổ chức buổi tập huấn dành cho lãnh đạo văn phòng các Bộ, các tỉnh, thành phố cũng như đầu mối phụ trách quản trị hệ thống/quản lý các tài khoản cập nhật phân công dữ liệu về tình hình thực hiện nhiệm vụ của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương.

Nội dung buổi Tập huấn tập trung vào 3 vấn đề chính gồm: Thực hiện các cơ sở pháp lý liên quan đến việc triển khai Hệ thống; Nâng cấp điều chỉnh đối với Hệ thống 2.0 có những thay đổi gì so với Hệ thống 1.0; Kế hoạch dự kiến của VPCP cũng như tại các Bộ, ngành, địa phương triển khai trong thời gian tới để đáp ứng những nội dung, yêu cầu chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới. 

Qua đó, các đơn vị sẽ có những phân công công việc cho phù hợp, để triển khai đáp ứng những yêu cầu chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Bộ, ngành và địa phương.

Về cơ sở pháp lý triển khai Hệ thống gồm có: Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VPCP. Bên cạnh đó là các Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và Quyết định số 23/2018/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 sửa đổi Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về việc nâng cấp điều chỉnh đối với Hệ thống 2.0 gồm các nội dung: Quy trình nghiệp vụ; báo cáo thống kê; định danh, xác thực và tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Trong đó tích hợp, chia sẻ dữ liệu có hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc- hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi- hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ, ngành, địa phương…

Về kế hoạch triển khai, VPCP đưa Hệ thống vào triển khai chính thức trong tháng 9/2022. Đồng thời xây dựng, ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó báo cáo kết quả thực hiện tại phiên họp Chính phủ thường kỳ và các cuộc họp, làm việc giữa Lãnh đạo Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương; bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, an toàn, an ninh thông tin và bảo đảm việc kết nối, chia sẻ giữa Hệ thống của VPCP với các bộ, ngành, địa phương.

Các Bộ, cơ quan, địa phương sẽ thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ. Phân công đầu mối theo dõi, đăng ký tài khoản, phân quyền cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện và cập nhật tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên Hệ thống.

Ngoài ra sẽ kết nối, tích hợp Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa phương; Hệ thống quản lý các nhiệm vụ do Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh với Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Thiện Tâm

Top