Hà Nội

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho 2 đơn vị

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho Trung tâm Hội nghị Quốc tế và Phòng Lễ tân, Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ.

09/01/2013 11:33

Đây là hai tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực tiếp phục vụ cuộc họp Nội các chung hai nước Việt Nam – Thái Lan lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội ngày 27/10/2012.

Thanh Hoài

Top