Hà Nội

Quyết định giao phụ trách Vụ Nội chính

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định giao ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Nội chính phụ trách Vụ Nội chính, kể từ ngày 01/10/2023 đến khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP bổ nhiệm nhân sự giữ chức Vụ trưởng Vụ Nội chính.

04/10/2023 10:09
Top