Hà Nội

Mời dự tuyển chương trình Học bổng sau đại học tại Nhật Bản

(Chinhphu.vn) – Ngày 31/8, Học viện nghiên cứu chính sách Quốc gia của Nhật Bản (GRIPS) đã gửi thư mời Văn phòng Chính phủ cử cán bộ, công chức tham gia dự tuyển chương trình Học bổng sau đại học do Chính phủ Nhật Bản tài trợ năm 2012.

08/09/2011 14:40

Theo đó, các ứng cử viên có thể đăng ký học theo học trình độ thạc sỹ (kéo dài 1 hoặc 2 năm) hoặc tiến sỹ trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách tại GRIPS, có trụ sở tại Tokyo.

Hạn chót đăng ký dự tuyển là ngày 2/12/2012 đối với chương trình phân tích chính sách, các chương trình tiến sỹ, chương trình thạc sỹ về chính sách công (1 năm); ngày 13/1/2012 đối với chương trình thạc sỹ (2 năm); và ngày 23/2/2012 đối với chương trình tài chính công.

Trường hợp du học tự túc hoặc được hỗ trợ bởi học bổng khác, hạn chót đăng ký là 23/2/2012.

Với chương trình thạc sỹ, ứng viên có thể đăng ký theo học các chương trình như lãnh đạo trẻ, chính sách công (1 năm và 2 năm), tài chính công, chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách quản lý thảm họa.

Còn chương trình tiến sỹ đào tạo về phân tích chính sách công, nghiên cứu an ninh và quốc tế và quản lý thảm họa.

Toàn bộ học bổng do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Tính đến tháng 4/2010, đã có 2.511 nghiên cứu sinh từ 81 quốc gia đã tốt nghiệp tại ngôi trường được thành lập vào năm 1977 này.

Trong quá trình học, GRIPS còn tổ chức các chuyến thăm thực tế, các chương trình văn hóa để các học viên có cơ hội trải nghiệm nền văn hóa và lối sống của người dân Nhật Bản.

Để biết thêm chi tiết, xem tại địa chỉ www.grips.ac.jp.

Hải Minh

Top