Hà Nội

Ký kết Biên bản ghi nhớ, đóng góp vào quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

(Chinhphu.vn) - Sáng 9/1, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP) Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chín phủ Trần Văn Sơn và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Khamjane Vongpho đã ký kết Biên bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lao giai đoạn 2022 - 2023.

09/01/2022 12:01

Nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Cuộc gặp cấp cao thường niên Việt Nam - Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam từ ngày 8-10/01/2022 của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, Ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Trần Văn Sơn và Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Khamjane Vongpho đã có cuộc gặp làm việc tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, hai đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã trao đổi về một số nội dung: Thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước năm 2021; khái quát tình hình quan hệ hợp tác giữa hai nước, tình hình triển khai các công việc theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước; tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2018 - 2020 và thống nhất kế hoạch hợp tác giai đoạn 2021 - 2022 giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào.

Trên tinh thần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào như ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai nước, thay mặt hai Văn phòng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào thống nhất ký Biên bản ghi nhớ Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2022-2023.

Trong đó, Biên bản ghi nhớ Đánh giá cao các Vụ, Cục, đơn vị của hai Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ, nỗ lực triển khai có hiệu quả, thực chất Biên bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác giữa hai Văn phòng giai đoạn 2018-2020; thường xuyên trao đổi thông tin, có các cuộc tiếp xúc cấp cao.

Đặc biệt, nhân chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại Thủ đô Viêng Chăn (19/7/2019), Bộ trưởng, Chủ nhiệm của hai Văn phòng đã ký Biên bản Ghi nhớ về Dự án hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2020-2021 với các nội dung cụ thể: Nâng cấp phòng họp Chính phủ của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào; Nâng cấp Website Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Ở lần ký kết này, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc giữa Lãnh đạo hai Văn phòng; thường xuyên trao đổi, cập nhật tình hình, chia sẻ kinh nghiệm ở các cấp, với các hình thức thiết thực.

Khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, việc đi lại giữa hai nước trở lại bình thường, hai Văn phòng tiếp tục tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, cũng như Hội thảo chuyên đề chuyên sâu giữa các đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ của hai Văn phòng; đặc biệt ưu tiên trao đổi các vấn đề lãnh đạo Chính phủ hai nước quan tâm, vấn đề đang có khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành, địa phương có liên quan để: Tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án lớn của hai nước triển khai, hoàn thành đúng thời hạn, tham mưu các cơ chế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tăng trao đổi, kết nối thương mại…

Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ được giao đơn vị thường trực của Ban Quản lý Dự án hợp tác với Lào, Văn phòng Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Thông tin tuyên truyền, Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào khẩn trương trao đổi, đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ và triển khai Dự án Hợp tác giữa hai Văn phòng, phấn đấu hoàn thành trong nửa đẩu năm 2023.

Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ và Vụ Thư ký, Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, làm tốt vai trò đầu mối liên lạc giữa hai Văn phòng; phối hợp với các đơn vị liên quan của hai bên xây dựng Kế hoạch, chương trình hoạt động hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Văn phòng trong những năm tới.

Tại buổi làm việc trước đó, về phương hướng hợp tác giữa hai Văn phòng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm hai Văn phòng thống nhất tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm  xử lý công việc tại mỗi Văn phòng; các vấn đề chuyên sâu giữa đơn vị hai bên có tương đồng về chức năng, nhiệm vụ (tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị, lễ tân, xây dựng Văn phòng Chính phủ điện tử,...) để nâng cao năng lực tham mưu, xử lý công việc phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Gia Huy

Top