Hà Nội

Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 của Cổng TTĐT Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vừa ký Quyết định số 31/QĐ-TTĐT về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 của Cổng TTĐT Chính phủ.

05/02/2024 10:21

Theo đó, thí sinh Phạm Minh Thúy đã trúng tuyển vào vị trí phóng viên Báo Điện tử Chính phủ thuộc Cổng TTĐT Chính phủ.

Vĩnh Hoàng

Top