Hà Nội

Học và làm theo Bác trở thành việc thường xuyên

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, đơn vị trực thuộc.

15/05/2013 07:28

Ngày 15/5, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013), Ngày Truyền thống Thi đua khen thưởng và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy Khối Đào Ngọc Dung cho biết, sau 2 năm triển khai thực hiện, các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hành đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” trong Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương thường xuyên được đẩy mạnh. Ý thức của cán bộ, công chức, đảng viên, nhân viên và quần chúng về sự nêu gương; chống bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được nâng lên.

Trong quá trình triển khai, Đảng bộ đã bước đầu xuất hiện những cách làm hay, phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối đã chọn và tập trung chỉ đạo thực hiện hai khâu đột phá là tập trung triển khai tốt việc học tập, thực thi đạo đức công vụ và nâng cao chất lượng chi bộ, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong các cơ quan Trung ương, thông qua đó để quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu và vai trò của người đứng đầu, các cơ quan đầu não, cơ quan tham mưu chiến lược ở Trung ương.

Nhiều Đảng bộ, Chi bộ đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bước đầu có tác động tích cực. Điển hình như Đảng bộ Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai xây dựng tủ sách “Bác Hồ với công tác Mặt trận và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” cho cán bộ, đảng viên và người lao động thường xuyên đến đọc để học tập và làm theo Bác. Đảng ủy Bộ Y tế phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế tổ chức Hội thi “Tuyên truyền về thực hiện quy tắc ứng xử ngành y tế theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Tại lễ kỷ niệm, đại diện các Chi bộ và các cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cùng giao lưu, trao đổi, học hỏi, chia sẻ về kinh nghiệm để việc học tập đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức trao tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 - 2013.

Thùy Chi

Top