Hà Nội

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI

(Chinhphu.vn) - Ngày 8/11, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị "Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028".

08/11/2023 14:50
Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI - Ảnh 1.

Hội nghị "Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028" - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết, từ ngày 30/9 đến ngày 01/10/2023, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đoàn viên và người lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Sau hơn một tháng kể từ thời điểm diễn ra Đại hội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết với hai nội dung: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Một số kỹ năng cần thiết của cán bộ công đoàn.

Đây là những nội dung cơ bản trong thời gian tới để hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam đi vào chiều sâu với nhiều nội dung hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và phát huy vai trò tham mưu về chính sách của các tổ chức công đoàn của các bộ, ban ngành.

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nhiệm vụ này đã được triển khai trên diện rộng, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn động viên cán bộ, đoàn viên tại các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, xây dựng các văn bản pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động; bổ sung chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đẩy mạnh việc tăng cường và phát huy vai trò tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động. Công đoàn các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm phát huy vai trò làm chủ của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn nhiều cơ quan, đơn vị đã đề xuất với lãnh đạo cơ quan định kỳ đối thoại với đoàn viên, giải quyết tốt nhiều vấn đề đoàn viên, người lao động quan tâm, bức xúc...

Hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động đạt kết quả nổi bật, nhất là trong thời điểm diễn ra dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, các cấp công đoàn đã kịp thời động viên, thăm hỏi đoàn viên khó khăn, mắc COVID-19; hỗ trợ 45 tỷ đồng cho hơn 30.000 đoàn viên, người lao động; xây dựng, bàn giao 650 mái ấm công đoàn và nhà tình nghĩa; thực hiện Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác với 80 đối tác, cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có chất lượng với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động.

Các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tranh thủ nguồn lực của chuyên môn, tăng cường xã hội hoá, nâng số tiền chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng trong nhiệm kỳ là 315 tỷ đồng cho hàng vạn lượt đối tượng được thụ hưởng. 

Phát huy truyền thống hoạt động xã hội tình nghĩa của các cấp công đoàn tiếp tục được đẩy mạnh, đoàn viên, người lao động đã đóng góp, ủng hộ gần 230 tỷ đồng vào các hoạt động xã hội tình nghĩa; nhận phụng dưỡng, chăm sóc hơn 100 mẹ Việt Nam anh hùng; có nhiều lượt vạn đoàn viên hiến máu, thu được 27.775 đơn vị máu...

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, góp phần nâng cao nhận thức và lòng tin của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn làm tốt việc vận động, khích lệ đoàn viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát động và triển khai các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực. Các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động được tập trung đẩy mạnh, đặc biệt là phong trào "Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt", Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, trách nhiệm cao, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai có hiệu quả. Công tác nữ công, kiểm tra, giám sát, tài chính công đoàn được đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế và đúng quy trình, quy định, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…

Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 02 được các cấp công đoàn quan tâm, chú trọng, đạt nhiều kết quả; chất lượng, hiệu quả hoạt động, uy tín của tổ chức công đoàn được nâng lên. Hoạt động của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức Việt Nam xác định 3 khâu đột phá, đó là: Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, tập trung là chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, kỹ năng, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Do đó, Công đoàn Viên chức Việt Nam tập trung đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn theo hướng hiện đại, thiết thực, hấp dẫn; tăng cường nguồn lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tích cực tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên; xây dựng các cấp công đoàn viên chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; tham gia cùng cấp ủy, chuyên môn xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Hoàng Giang

Top