Hà Nội

Giao Quyền Giám đốc Nhà khách La Thành

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định giao Quyền Giám đốc Nhà khách La Thành đối với ông Đỗ Văn Huynh, Phó Giám đốc Nhà khách La Thành đến khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP bổ nhiệm Giám đốc Nhà khách La Thành.

11/05/2023 13:12
Top