Hà Nội

Đôn đốc để vận hành Cổng tham vấn quy định kinh doanh vào cuối tháng 12/2021

(Chinhphu.vn) - Trên cơ sở triển khai của các Bộ, cơ quan ngang Bộ về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Văn phòng Chính phủ sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đưa vào vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh vào cuối tháng 12/2021.

08/12/2021 19:14

 

 Cuộc họp về việc rà soát, cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dự liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh - Ảnh: Gia Huy

Chiều 8/12, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan chủ trì cuộc họp với Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ tại các Bộ, cơ quan nganh Bộ, Bảo hiểm XHVN liên quan về việc rà soát, cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dự liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

.

Cổng tham vấn tập trung các thông tin, dữ liệu về quy định kinh doanh

.

Theo ông Ngô Hải Phan, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) và Cổng tham vấn quy định kinh doanh (QĐKD).

.

Trong đó, Cổng tham vấn QĐKD (https://thamvanquydinh.gov.vn) là cổng tập trung các thông tin, dữ liệu về quy định kinh doanh, qua đó, các Bộ, cơ quan có thể tham vấn ý kiến các hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang có hiệu lực thi hành và QĐKD dự kiến ban hành trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và phản hồi những vướng mắc, đề xuất của các hiệp hội, doanh nghiệp, người dân.

.

Hiệp hội, doanh nghiệp, người dân có thể tra cứu, tìm kiếm các QĐKD theo các tiêu chí linh hoạt; gửi ý kiến góp ý đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến HĐKD và QĐKD dự kiến ban hành trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; gửi vướng mắc, đề xuất về QĐKD cho các cơ quan quản lý nhà nước.

.

So với phần mềm cũ, CSDL và CTV QĐKD đã chỉnh sửa và bổ sung mới một số chức năng để hỗ trợ người dùng như: Chỉnh sửa chức năng phân quyền tài khoản để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của các Bộ, cơ quan; chuẩn hóa quy trình cập nhật, rà soát, lấy quy định làm gốc; phân cấp quản lý danh mục cho các Bộ, cơ quan.

.

Do vậy, CSDL và Cổng tham vấn QĐKD sẽ giúp các Bộ, cơ quan quản lý các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo thời gian thực, quản lý việc cập nhật, công khai kịp thời, chính xác các quy định trong các văn bản đang có hiệu lực thi hành cũng như việc cập nhật các QĐKD dự kiến ban hành trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật…

.

Theo ông Ngô Hải Phan, cuộc họp nhằm đôn đốc tiến độ, trao đổi về kết quả, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các đơn vị trong quá trình thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu các quy định hiện hành, quy định dự kiến ban hành và phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vào CSDL và Cổng tham vấn QĐKD.

.

Trên cơ sở triển khai của các Bộ, cơ quan, Văn phòng Chính phủ sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đưa vào vận hành Cổng tham vấn QĐKD vào cuối tháng 12/2021.

.

Cùng chung tay để Cổng tham vấn QĐKD sớm vận hành

.

Trước đó, ngày 18 - 19/11/2021, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP cùng các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan cập nhật, khai thác Hệ thống CSDL và Cổng tham vấn QĐKD. Ngày 26/11/2021, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký Công văn số 8677/VPCP-KSTT gửi tài liệu hướng dẫn và đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung thực hiện.

.

Tại cuộc làm việc, Cục Kiểm soát TTHC đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác các danh mục gồm: Danh mục lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan trên CSDL và Cổng tham vấn QĐKD;

.

Bên cạnh đó, rà soát, bổ sung đầy đủ các trường dữ liệu còn thiếu đối với quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được chuyển đổi từ phần mềm thống kê, rà soát sang Hệ thống CSDL và Cổng tham vấn QĐKD.

.

Cập nhật đầy đủ, chính xác quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh dự kiến ban hành trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kết quả rà soát, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tổ chức tham vấn ý kiến các hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia về các quy định dự kiến ban hành; phương án cắt giảm, đơn giản hóa và phản hồi vướng mắc, đề xuất của các hiệp hội, doanh nghiệp trên Hệ thống CSDL và Cổng tham vấn QĐKD.

.

Văn phòng Chính phủ đã chuyển đổi dữ liệu các Bộ, cơ quan đã cập nhật từ phần mềm thống kê, rà soát sang CSDL và Cổng tham vấn QĐKD để các Bộ rà soát, cập nhật bổ sung dữ liệu theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, cơ quan cho biết luôn đôn đốc, giám sát các đơn vị triển khai đúng kế hoạch. Đồng thời cam kết sẽ nhập dữ liệu, thông tin bảo đảm chính xác theo đúng quy định lên Hệ thống CSDL và Cổng tham vấn QĐKD trước ngày 15/12/2021.

.

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan đề nghị các đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, trước 15/12 cần cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác lên Hệ thống CSDL và Cổng tham vấn QĐKD.

.

Gia Huy

Top