Hà Nội

Điều động công chức Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định điều động một số công chức của Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính.

06/03/2024 11:18

Cụ thể, điều động bà Phan Thị Thanh Minh, Chuyên viên chính Phòng Quản lý hạ tầng và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, đến công tác tại Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu số, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều động ông Nguyễn Mạnh Cường, Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối kinh tế tổng hợp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, đến công tác tại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

HG

Top