Hà Nội

Điều động công chức Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có các quyết định điều động công chức của Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (VPCP).

10/01/2024 19:19

Cụ thể, điều động bà Phan Thị Bích Thảo, Chuyên viên chính Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính; các ông: Nguyễn Mạnh Cường, Chuyên viên chính Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính; Nguyễn Hữu Hải, Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính; Đào Trọng Nghĩa, Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối kinh tế tổng hợp, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính đến công tác tại Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

HG

Top