Hà Nội

Điều động, bổ nhiệm cán bộ VPCP

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa có quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Minh, Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức Phó Vụ trưởng và giao quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

18/01/2023 16:14

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Vượng, Chủ nhiệm Nhà khách 108 Nguyễn Du, Hội trường Thống nhất giữ chức Phó Giám đốc Hội trường Thống Nhất. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

HG

Top