Hà Nội

Cử giúp việc Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận ông Trần Thế Thông, Đảng ủy viên Cơ quan Văn phòng Thành ủy Hải Phòng, Thư ký đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng về công tác tại Văn phòng Chính phủ và cử làm giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, kể từ ngày 10/02/2023.

21/02/2023 16:14

Ông Trần Thế Thông sinh hoạt hành chính, đảng, đoàn thể tại Vụ Nội chính.

HG

Top