Hà Nội

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thông báo tuyển dụng viên chức

(Chinhphu.vn) - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vừa ban hành văn bản số 36/TB-TTĐT thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023.

12/09/2023 06:59

Theo đó, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tuyển dụng 5 viên chức vào làm việc tại các vị trí. 

Cụ thể: Chuyên viên tham mưu tổng hợp thông tin báo chí, dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (1 viên chức); Biên tập viên (2 viên chức); Phóng viên quay phim (1 viên chức); Chuyên viên tổng hợp (1 viên chức).

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi viết về nghiệp vụ chuyên ngành.

Yêu cầu về hồ sơ

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao Giấy khai sinh; Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực.

- Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực. Trường hợp văn bằng do nước ngoài cấp phải có bản công nhận của cơ quan có thẩm quyền về chất lượng văn bằng (Cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

- 3 ảnh 4x6 chụp trong 6 tháng gần nhất.

- 3 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc.

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong túi hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu. Nếu có hành vi gian lận trong việc kê khai hồ sơ hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì hồ sơ sẽ bị loại.

Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ. Ngoài hồ sơ đã nộp phải bổ sung:

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

- Bản gốc văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) để đối chiếu.

Các trường hợp không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang hoặc đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 15/9/2023 đến ngày 15/10/2023.

 Địa điểm:

Nộp trực tiếp: Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ tại Bộ phận Văn thư cơ quan Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, số 16 Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Điện thoại: 080.44679.

Nộp qua đường bưu điện: Người đăng ký dự tuyển gửi hồ sơ (thời gian tính theo dấu bưu điện) về Văn phòng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, số 16 Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP.  Hà Nội.

Thời gian và địa điểm xét tuyển

Thời gian xét tuyển:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển dự kiến từ ngày 21/10/2023 - 26/10/2023.

Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành dự kiến từ ngày 01/11/2023 đến ngày 10/11/2023.

Thời gian có thể điều chỉnh theo tình hình cụ thể.

Địa điểm: Trụ sở Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, số 16 Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Top