Hà Nội

Công tác tham mưu tổng hợp, truyền thông: Chủ động, kịp thời và hiệu quả hơn

(Chinhphu.vn) - Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong xử lý công việc, với tinh thần “làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó để đạt kết quả tốt hơn”, các vụ, cục, đơn vị của VPCP đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, nâng cao hơn, cả về tiến độ, chất lượng tham mưu tổng hợp, bảo đảm thông tin truyền thông phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

12/01/2024 19:28
Công tác tham mưu tổng hợp, truyền thông: Chủ động, kịp thời và hiệu quả hơn- Ảnh 1.

Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp Trần Anh Tiến phát biểu tham luận tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Đoàn Bắc

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của VPCP, đại diện các vụ, cục, đơn vị đều bày tỏ những thành tích, kết quả công tác đạt được của VPCP năm 2023 là hết sức có ý nghĩa và đáng ghi nhận trong bối cảnh hiện nay.

Trong công tác tham mưu, giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VPCP đã quán triệt nghiêm túc, bám sát các chủ trương, Nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của pháp luật, thực hiện đúng Quy chế làm việc của Chính phủ, VPCP, phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn với các bộ, cơ quan, địa phương; công tác phối hợp nội bộ giữa các Vụ, Cục, đơn vị trong VPCP cũng tốt hơn.

Chủ động tham mưu, không quản ngày đêm

Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp Trần Anh Tiến cho biết, trong lĩnh vực kinh tế tổng hợp, VPCP phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Nổi bật như: Đã chủ trì tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành gần 20 văn bản chỉ đạo, công điện về các nhiệm vụ, giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp và người dân; tổ chức 9 cuộc họp do Thủ tướng, Phó Thủ tướng chủ trì để chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về tăng trưởng tín dụng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực trong điều hành của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất năm 2023 giảm khoảng 2% so với năm 2022, tăng trưởng tín dụng đến 31/12/2023 tăng khoảng 13,7% so với cuối năm 2022 (cơ bản đạt mục tiêu đề ra khoảng 14%), thị trường tiền tệ, ngoại hối, tỷ giá ổn định, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng…

Bên cạnh đó, VPCP đã chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ thành lập 5 Tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, tổ chức 10 cuộc họp, làm việc, kiểm tra trực tiếp của Lãnh đạo Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương để đôn đốc giải ngân đầu tư công; đưa nội dung kiểm điểm đánh giá về giải ngân vốn đầu tư công vào các cuộc họp Thường trực Chính phủ và họp Chính phủ hằng tháng…

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như vậy, cùng với sự nỗ lực của các bộ ngành, địa phương, năm nay đã giải ngân được 676 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, cao hơn 3,58% so với năm 2022 và số tuyệt đối cao hơn 146 nghìn tỷ đồng so với năm 2022, góp phần vào thúc đẩy tăng trưởng.

VPCP cũng phối hợp chặt chẽ và xử lý kịp thời kiến nghị của các bộ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách về miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, tổng số gần 194 nghìn tỷ đồng…

Tinh thần, thái độ và trách nhiệm trong công việc của cán bộ công chức VPCP ngày càng được nâng cao; từ các đơn vị làm công tác tham mưu tổng hợp, đến các đơn vị làm công tác quản trị, hậu cần kỹ thuật, hành chính, bảo đảm thông tin đều hết sức tận tụy, không quản ngày đêm, ngày lễ, ngày nghỉ để hoàn thành công việc, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng là "làm hết việc chứ không hết giờ"; đến 11h-12h đêm VPCP vẫn sáng đèn, vẫn có những bộ phận miệt mài làm việc.

Công tác tham mưu tổng hợp, truyền thông: Chủ động, kịp thời và hiệu quả hơn- Ảnh 2.

Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp Phạm Mạnh Cường phát biểu tham luận tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Đoàn Bắc

Tham luận tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp Phạm Mạnh Cường cho biết, trong thời gian qua, tập thể và từng đảng viên, công chức trong Vụ Nông nghiệp đã phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, vượt khó khăn, thách thức, chủ động xử lý công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trì được giao.

Năm 2023, Vụ Nông nghiệp được giao theo dõi 42 Đề án và nhiều Đề án cấp bách do các bộ, ngành, địa phương trình không nằm trong chương trình công tác. Đến hết ngày 31/12/2023, Vụ Nông nghiệp đã hoàn thành 100% kế hoạch các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị; tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 100% chương trình Kế hoạch hành động triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cơ bản đã hoàn thành các đề án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng.

Đối với các vấn đề nóng phát sinh như thiên tai, dịch bệnh, Vụ đã chủ động tham mưu, không quản ngày đêm, ngày lễ ngày nghỉ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, VPCP, bảo đảm chất lượng. Trong năm 2023, Vụ đã tham mưu Thủ tướng ban hành 16 Công điện, tổ chức nhiều chuyến công tác của lãnh đạo Chính phủ để chỉ đạo phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Năm 2023, Vụ Nông nghiệp đã nhận được 5.600 văn bản các loại (nhiều hơn năm 2022 trên 300 văn bản), bình quân mỗi công chức nhận được trên 500 văn bản. Đến ngày 31/12/2023 hoàn thành xử lý 1.616 văn bản (đạt 92,3% số văn bản phải xử lý); đã phát hành 1.211 văn bản, trong đó có 6 Nghị định, 10 Nghị quyết của Chính phủ, 3 Quyết định quy phạm và 58 Quyết định cá biệt của Thủ tướng, 4 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác tham mưu tổng hợp, truyền thông: Chủ động, kịp thời và hiệu quả hơn- Ảnh 3.

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan phát biểu tham luận tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Đoàn Bắc

Hiện đại hoá phương thức điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan cho biết, trong những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng của chức năng bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VPCP đã chú trọng chuyển đổi phương thức làm việc từ thủ công truyền thống sang môi trường điện tử để giúp Lãnh đạo Chính phủ nắm bắt được tình hình một cách chủ động, nhanh chóng, kịp thời.

Cụ thể, VPCP tập trung vào hiện đại hoá phương thức chỉ đạo điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử và đạt được những kết quả nhất định. Nhiều nền tảng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được xây dựng, phát triển và phát huy hiệu quả.

Trong đó, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử được ký số giúp 100% cán bộ, công chức xử lý công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Trục liên thông văn bản quốc gia đã giúp tiết kiệm thời gian gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan nhà nước với hơn 29 triệu văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục (từ tháng 3/2019 đến nay).

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia đã có 69/179 chế độ báo cáo được tích hợp hoặc nhập liệu trực tiếp trên Hệ thống. Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã cung cấp thông tin, dữ liệu 338 chỉ tiêu và 04 bộ chỉ số (điều hành; thống kê; theo dõi, giám sát kinh tế-xã hội địa phương).

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) phục vụ 88 hội nghị, phiên họp của Chính phủ và xử lý hơn 2.000 Phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ. Hệ thống theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Gần đây là Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công đã được đưa vào sử dụng và Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh được từng bước hoàn thiện. Đây là 2 nền tảng số phục vụ giám sát, kiểm soát thực thi trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công và đánh giá nỗ lực cải cách quy định của các bộ, ngành.

Công tác tham mưu tổng hợp, truyền thông: Chủ động, kịp thời và hiệu quả hơn- Ảnh 4.

Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm phát biểu tham luận tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Đoàn Bắc

Truyền thông hiệu quả, chuyên nghiệp, lan tỏa, có tính định hướng dư luận

Chia sẻ về công tác bảo đảm thông tin truyền thông, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm cảm ơn Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, các vụ, cục đơn vị của VPCP đã giúp đỡ chia sẻ, đồng hành với Cổng TTĐT Chính phủ trong năm 2023 để Cổng TTĐT Chính phủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Cách đây 2 ngày, Cổng TTĐT Chính phủ kỷ niệm 18 năm ngày hòa mạng Internet. Có thể nói, Cổng TTĐT Chính phủ đang phục vụ Chính phủ với sức trẻ, nhiệt huyết nhất", ông Nguyễn Hồng Sâm nói.

Năm 2023, Cổng TTĐT Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc công tác thông tin truyền thông phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VPCP; đã làm tốt việc xây dựng và bảo vệ hình ảnh Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ trong lòng công chúng. Tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan cung cấp thông tin nguồn, bảo đảm dòng chảy thông tin thông suốt 24/7, tuyệt đối không để xảy ra khủng hoảng truyền thông, các sự cố về an toàn thông tin, an ninh mạng trên các nền tảng.

Cụ thể, Cổng TTĐT Chính phủ đã làm tốt trên hệ sinh thái là cả web và mạng xã hội, có tính dẫn dắt cao. Đã xuất bản 22.000 tin bài, 18.000 ảnh và 1.500 sản phẩm đa phương tiện, đăng 3.000 văn bản QPPL, 160 bản tin âm thanh phát trên VOV Giao thông giờ vàng mà không để xảy ra sai sót, lỗi đáng tiếc nào. Đó là sự nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động của Cổng TTĐT Chính phủ.

Những thông điệp và chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo Chính phủ có thể tiếp cận tới 16 -17 triệu người thông qua hệ sinh thái đa nền tảng của Cổng. Thông tin nhanh, chính xác, bản sắc, có trọng tâm, trọng điểm, có tính định hướng dư luận, tạo được đồng thuận và là nguồn tin rất đáng tin cậy để 800 cơ quan báo chí khác vào khai thác, tham khảo, sử dụng.

Cổng TTĐT Chính phủ cũng có nhiều hình thức rất phong phú, sáng tạo để truyền tải thông tin, bảo đảm đúng định hướng như tổng thuật các hoạt động, sự kiện quan trọng của Chính phủ, tọa đàm trực tuyến…góp phần định hướng dư luận. Công tác tổng hợp thông tin báo chí dư luận, tham mưu phục vụ chỉ đạo, điều hành, họp báo Chính phủ chuyên nghiệp, chặt chẽ, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm.

Đặc biệt, Cổng TTĐT Chính phủ đã nỗ lực phát huy hiệu quả truyền thông chính sách, trong đó, riêng chuyên trang "Xây dựng chính sách, pháp luật" sau hơn 1 năm hoạt động, hiện đạt khoảng 10 triệu lượt truy cập hằng tháng và vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển.

Đây là một trong những kênh thông tin tuyên truyền về sâu các chủ trương, chính sách, pháp luật theo hướng tuyên truyền trọn "một vòng đời chính sách, pháp luật", từ giai đoạn soạn thảo cho đến khi đi vào cuộc sống đến với người dân và doanh nghiệp; tư vấn, giải đáp, hướng dẫn thực hiện chính sách, thu nhận ý kiến phản ánh từ thực tiễn và tạo điều kiện để người dân, chuyên gia tham gia góp ý với các dự thảo chính sách, đề xuất các vấn đề để cơ quan chức năng xem xét trong quá trình thực thi, xây dựng và đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống.

Cho đến nay đây là trang chuyên nghiệp về xây dựng chính sách có quy mô lớn nhất, chuyên nghiệp nhất và hữu ích với người dân và cũng trở thành một trong những kênh thông tin chủ lực của hệ sinh thái truyền thông Cổng TTĐT Chính phủ.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị đã bày tỏ quyết tâm cao trong năm 2024, phát huy những mặt đạt được, nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp thu bài học kinh nghiệm trong công tác; đoàn kết, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào thành tích chung của VPCP.

Hoàng Giang - Gia Huy

Top